Feb 292016
 

Darujte nám 2% z Vašich daní

ĎAKUJEME za Vašu pomoc v minulom roku! Zo získaných finančných prostriedkov sme pripravili rekondičný pobyt pre transplantovaných pacientov, prevádzkovali infolinku a zúčastnili sa medzinárodného stretnutia transplantovaných pacientov. Veľmi si ceníme Vašu podporu a uchádzame sa o ňu aj tento rok.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno/názov:  Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK
Právna forma:  občianske združenie
Sídlo:  Gaštanová 3080/16, 010 07 Žilina
IČO:  420 730 73  (naše združenie nemá SID, preto kolonku pre SID nechávajte nevyplnenú)

Postup pre:

  1. zamestnancov
  2. fyzické osobyktoré si samy podávajú daňové priznanie
  3. právnické osoby

Tlačivá na poukázanie 2% za rok 2015 nájdete tu:

Tlačivá pre zamestnancov

Vyhlásenie-o-poukázaní 2%

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Tlačivá pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

a) daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti

Daňové priznanie fyzických osôb typ A

Potvrdenie o podaní daňového priznania

b) daňovník, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Daňové priznanie fyzických osôb typ B

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Tlačivo pre právnické osoby

Daňové priznanie právnické osoby

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Ďakujeme Vám!

 Leave a Reply

(required)

(required)

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Musíte používať tieto HTML tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2014 EBMT .SK