Darovanie kostnej drene

 

NÁRODNÝ REGISTER DARCOV KOSTNEJ DRENE

Na Slovensku rovnako ako v mnohých krajinách pôsobí Národný register darcov kostnej drene, ktorý vznikol na Klinike hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice v Bratislave v roku 1995. Je členom medzinárodných organizácií Bone Marrow Donor Worldwide (BMDW) a World Marrow Donor Association (WMDA).

V HLA laboratóriu, ktoré je jeho súčasťou, sa vyšetrujú HLA antigény pacientov, ich rodín a dobrovoľníkov s cieľom nájsť vhodného darcu na transplantáciu. Register zabezpečuje aj vyhľadávanie nepríbuzných darcov krvotvorných buniek pre detských a dospelých pacientov doma aj v zahraničí. Národný register darcov kostnej drene je napojený na medzinárodnú sieť registrov celého sveta a je schopný v prípade potreby hľadať darcu medzi vyše 19 miliónmi dobrovoľníkov, a rovnako zabezpečiť aj dovoz transplantátu.

V súčasnosti je v databáze registra evidovaných viac ako 4000 darcov a vzorky krvi sa priebežne vyšetrujú. Záujemcov o zaradenie do registra pribúda, čo je veľmi pozitívna správa.

Dobrovoľným darcom krvotvorných buniek sa môže stať každý zdravý človek, ktorý spĺňa nasledovné požiadavky:

–          vek pri registrácii 18-45 rokov (darovať kostnú dreň je možné do dovŕšenia 60 rokov, potom sa darca z databázy registra vymazáva), váha nad 50 kg

–          darca nesmie mať žltačku typu A, B, C; musí byť HIV negatívny; neprekonal v minulosti TBC

–          nemal by trpieť na ochorenia srdca a ciev, astmu alebo iné vážne chronické ochorenia

–          nemal by v poslednom roku prekonať boreliózu či infekčnú mononukleózu

–          nesmie mať akútne infekčné ochorenie

–          ženy v reprodukčnom veku by mali byť viac ako 1 rok po pôrode a v dobe darovania by nemali byť tehotné

–          darca nesmie užívať drogy, anabolické steroidy a hormóny

–          darca nesmie viesť promiskuitný spôsob života s častým striedaním sexuálnych partnerov

Dočasne sa krvotvorné bunky nemôžu darovať v prípade:

  • návštevy oblasti s výskytom malárie v posledných 6 mesiacoch alebo po prekonanej malárii
  • pobytu v oblastiach s vysokým výskytom AIDS alebo hepatitídy posledných 12 mesiacov
  • pobytu v oblastiach s výskytom vtáčej chrípky za posledný mesiac
  • sexuálneho správania, ktoré darcu vystavuje riziku získania závažných infekčných ochorení prenášaných krvou (posledných 12 mesiacov intímny kontakt s osobou, ktorá spĺňa kritériá trvalého vylúčenia)
  • kvapavky alebo inej pohlavnej choroby v posledných 12 mesiacoch
  • absolvovania niektorých výkonov (operácia, endoskopia, katetrizácia ciev, transfúzia krvi, tetovanie, piercing, aplikácia náušníc, akupunktúra) v posledných 6 mesiacoch
  • alergického ochorenia, ak má darca ťažkosti alebo užíva lieky

Darca kmeňových krvotvorných buniek je po vstupných vyšetreniach (odber jednej skúmavky krvi + vyplnenie a podpísanie dotazníka) zaradený do databázy, kde čaká, či sa objaví nejaký (slovenský alebo zahraničný) pacient, s ktorým má zhodné HLA znaky. Ak sa v budúcnosti objaví chorý človek, ktorý sa pripravuje na transplantáciu krvotvorných buniek a nemá vhodného súrodeneckého darcu, pristúpi sa k vyhľadávaniu vhodného darcu v registri.

Ak sa v jeho databáze nájde potenciálne zhodný nepríbuzenský darca, predvolá sa na ďalšie vyšetrenie krvi, ktorým sa určí, či je úplná zhoda medzi ním a pacientom. Vyšetrí sa jeho aktuálny zdravotný stav a až potom, ak je darca zdravý, môže podstúpiť odber krvotvorných buniek. Spôsob darovania sa určuje podľa diagnózy pacienta a samozrejme podľa ochoty darcu darovať buď kostnú dreň alebo periférne kmeňové krvotvorné bunky.

V registri môže byť darca zaradený mnoho rokov bez toho, aby sa s ním našiel zhodný pacient. Avšak s počtom dobrovoľných darcov v databáze registra stúpa aj nádej nájsť vhodného nepríbuzenského darcu pre nevyliečiteľne chorých ľudí nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Viac informácií nájdete na stránkach na www.registerdarcovkostnejdrene.sk

>>Prezentácia na stiahnutie – Národný register darcov kostnej drene.pdf  (912Kb)<<

© 2014 EBMT .SK