Jan 222021
 

Vážení členovia, milí priatelia,

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil v najnovšej vyhláške (č. 14/2021) výnimky zo zákazu vstupu do zariadení a prevádzok, resp. do zamestnania (a teda výnimku z povinnosti zúčastniť sa skríningového testovania, ktoré umožní vstup do týchto prevádzok v období od 27.1. do 2.2.2021) týmto osobám:

Podľa § 1, ods. (2), písmeno l) onkologickým pacientom po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, a ďalším iným podľa vyhlášky.

Prevádzkovateľ zariadení/zamestnávateľ je oprávnený žiadať od Vás potvrdenie o tejto výnimke, ktoré Vám vystaví všeobecný lekár (vzor je v prílohe vyhlášky), alebo je možné nahradiť ho podľa ods. (5) písomným čestným vyhlásením, že osoba patrí do skupiny, na ktorú sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

Viac informácií nájdete vo Vyhláška UVZ SR č. 14/2021 V.v.SR

Prajeme Vám veľa zdravia a pokojný víkend!

 Leave a Reply

(required)

(required)

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Musíte používať tieto HTML tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2014 EBMT .SK