Feb 072020
 

2 % transplantovaným pacientom

Aj tento rok sa uchádzame o Vaše 2% z podielu zaplatenej dane. Vďaka tejto Vašej podpore sme schopní sprevádzať pacientov a ich blízkych, organizovať stretnutia, rekondičné pobyty či vzdelávacie semináre, na ktorých si pacienti odovzdávajú cenné informácie týkajúce sa liečby a rekonvalescencie, sociálnej a právnej pomoci, či prevádzkovať bezplatnú infolinku.

Pomôžte nám pomáhať aj ďalej.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % Slovenskému klubu pacientov po TKB: 

Obchodné meno/názov: Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42073073  (nezabudnite – IČO sa zarovnáva sprava)
Adresa/sídlo: Gaštanová 3080/16, 010 07 Žilina

Ďakujeme!

 

Postup krokov pre poukázanie 2% z daní:

  1. Zamestnanci – do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Údaje z Potvrdenia (dátum zaplatenia dane a vypočítané 2% z Vašej zaplatenej dane – minimálne 3 eurá), vpíšte do Vyhlásenia.
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie a Potvrdenie doručte do 30.4.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost).
  5. Ak ste v minulom roku odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, máte možnosť poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je potom aj Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
  6. Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, tak robia prostredníctvom tlačiva Daňové priznanie fyzických osôb TYP A (online dostupné tu), Potvrdenia o podaní daňového priznania (doložte, ak podávate daňové podanie osobne na daňovom úrade) alebo tlačiva Daňové priznanie fyzických osôb TYP B (online), Potvrdenie o podaní daňového priznania. Tlačivá je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.
  7. Právnické osoby poukazujú 1,0% (2%) z dane (poukázať ich môžu aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa; počet prijímateľov uveďte v časti VI.). POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane. Elektronické daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  8. Ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov – budeme Vám môcť poďakovať.

Predvyplnené tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Daňové priznanie FO-A
Potvrdenie o podaní daň.priznania FO-A
Daňové priznanie FO-B
Potvrdenie o podaní daň.priznania FO-B
Elektronické daňové priznanie PO  , Daňové priznanie PO

 Leave a Reply

(required)

(required)

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Musíte používať tieto HTML tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2014 EBMT .SK