Feb 062014
 

>>Tu stiahnuť aktuálne tlačivá na poukázanie 2%<<

Pomôžte nám aj v roku 2014 poukázaním 2% z Vašich daní..

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa EBMT.SK, o.z. uchádza aj tento rok o poukázanie Vašich 2% z dane z príjmov.

Údaje na poukázanie 2% sú:

Obchodné meno (názov): Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42073073
Sídlo: Gaštanová 3080/16, 010 07 Žilina

1.) Postup na poukázanie 2% (3%) v roku 2014 pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2013 odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce môžu poukázať až 3 % dane. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci je potrebné doložiť k Vášmu Vyhláseniu o poukázaní (ak ste zamestnanec a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň) alebo k Vášmu daňovému priznaniu (ak si daňové priznanie podávate sami).

Tlačivá pre fyzické osoby :
Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane pre zamestnancov
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

 1. Do 15. februára 2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať (ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom alebo ak ste v roku 2013 odpracovali ako dobrovoľník menej ako 40 hodín). Táto suma však musí byť minimálne 3.00 €

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie.

Pozorne si prečítajte a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní pre zamestnancov.

Údaje EBMT.SK, o.z. napíšte do Vyhlásenia o poukázaní pre zamestnancov spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať. Naše údaje, ktoré budete pri vypĺňaní Vyhlásenia o poukázaní pre zamestnancov potrebovať  (ak si tlačivo Vyhlásenia stiahnete z našej web stránky, nájdete tam údaje už vyplnené):

Obchodné meno (názov): Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42073073
Sídlo: Gaštanová 3080/16, 010 07 Žilina

 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu o poukázaní pre zamestnancov a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o dobrovoľníckej práci.
 • Od splnenia podmienok majú daňové úrady 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech EBMT.SK.

2.) Postup na poukázanie 2% (3%) v roku 2014 pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2013:

Tlačivá pre fyzické osoby :
Daňové priznanie FO typ A
Daňové priznanie FO typ B

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie.
 2. V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. V Daňovom priznaní typu A ich nájdete v Oddieli VIII. V Daňovom priznaní typu B ich nájdete v Oddieli XIII. Údaje, ktoré potrebujete do týchto koloniek uviesť sú:

Obchodné meno (názov): Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42073073
Sídlo: Gaštanová 3080/16, 010 07 Žilina

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

3.) Postup na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2014:

Tlačivo pre právnické osoby:
Daňové priznanie PO, súčasťou ktorého je príloha k daňovému priznaniu

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 eur.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 eur na jedného prijímateľa.
 3. V Daňovom priznaní pre právnické osoby v časti IV (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby) sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového úradu uviesť (ak si tlačivo Daňového priznania stiahnete z našej web stránky, nájdete tam vyššie uvedené údaje už vyplnené):

Obchodné meno (názov): Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42073073
Sídlo: Gaštanová 3080/16, 010 07 Žilina

 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu, ktorá je uvedená na poslednej strane DP pod názvom “Príloha k IV. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch.” Uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V bode 4, v časti IV vášho daňového priznania uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

POZOR:

 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC! Veľmi si ju ceníme!

Poznámky:

 • Do kolónky ROK sa píše 2013
 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa adresy Vášho trvalého bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
 • EBMT.SK, o.z. nemá SID, preto môžete kolónky na SID nechať prázdne.
 • Právnické osoby na poukázanie 2% z dane nepodávajú okrem daňového priznania žiadne iné tlačivo, t.j. ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávajú.

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.

© 2014 EBMT .SK