Jan 312024
 
Milí priatelia a podporovatelia EBMT.SK,

opäť sa uchádzame o 2% z Vašich daní, umožňujú nám podporovať pacientov a ich blízkych v náročnom období liečby a rekonvalescencie, pomáhajú nám zlepšovať prostredie na transplantačných jednotkách a šíriť osvetu o darovaní krvi, kostnej drene a krvotvorných buniek.

Z Vašich minuloročných darov sme prevádzkovali infolinku a sociálno-právnu poradňu pre pacientov, sprevádzali sme ich počas liečby, pripravili sme 4-dňové vzdelávacie a terapeutické stretnutie pre pacientov a ich príbuzných, vyrobili sme a distribuovali edukačné materiály pre chorých v prípravnej fáze transplantácie, zúčastnili sme sa mnohých stretnutí s inými pacientskymi združeniami v spoločnom úsilí o zlepšenie situácie a dostupnosti liečby pre našich pacientov, zapojili sme sa do 7. celoslovenskej pacientskej konferencie, ktorú organizovala Asociácia na ochranu práv pacientov. 

V tomto roku by sme radi aktualizovali našu webstránku – už na nej intenzívne pracujeme. Plánujeme ďalšie vydanie edukačných a osvetových materiálov pre internú potrebu pacientov, ale aj širokú verejnosť, chystáme viaceré vzdelávacio-terapeutické stretnutia pre pacientov a ich blízkych na lokálnej aj celoslovenskej úrovni. Chceli by sme rozšíriť náš tím o šikovného grafika a mnoho ďalšieho… 


Na poukázanie 2% nášmu Klubu pacientov potrebujete tieto údaje:

Snímka1

Postup pre zamestnancov:

1.) Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane za rok 2023 a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (na účely poukázania svojich 2%) najneskôr do 15.2.2024.

2.) Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie dane a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostivyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby .

  • z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 %/3 % z vašej zaplatenej dane.

3.) Obe tlačivá je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2024.

 

Postup pre fyzické osoby (FO), ktoré si daňové priznanie podávajú samy:

1.) Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane (resp. 3 % – ak ste v minulom roku aspoň 40 hod. dobrovoľníčili).

2.) Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %/3 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.

3.) Daňové priznanie doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

  • v prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A  (u daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti)  alebo online: Daňové priznanie typu_A

Potvrdenie o podaní daňového priznania FO A

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B  alebo online: Daňové priznanie typu_B

Potvrdenie o podaní daňového priznania FO B

 

Postup pre právnické osoby: 

1.) Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete darovať až 2 % z dane!

2.) Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

  • využite možnosť a dajte nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme!

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

 

Vďaka Vašim 2% poMȎŽEME viac, ďakujeme!

 Leave a Reply

(required)

(required)

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Musíte používať tieto HTML tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2014 EBMT .SK