Čo môžete urobiť sami pre seba

 Čo môžete urobiť sami pre seba, Odporúčame  Komentáre vypnuté na Čo môžete urobiť sami pre seba
Apr 032013
 

Zdroj: http://www.onkopacient.sk

Čo môžete urobiť sami pre seba

Ako sme už spomenuli, zvládanie ochorenia a liečby závisí od mnohých faktorov – typu a štádia ochorenia, náročnosti liečby, vašej fyzickej a psychickej kondície a odolnosti a v neposlednom rade od kvality podpornej siete, ktorú v tomto období máte k dispozícii. Rodina, priatelia či pacientske organizácie môžu pre váš dobrý psychický stav veľa urobiť. Ale nemôžu chorobu a liečbu zvládnuť za vás. Ten, kto to musí ustáť, ste vy sami. Preto je váš postoj k chorobe a to čo pre seba počas liečby robíte, veľmi dôležité.

Niekedy to nejde ľahko… byť sám sebe oporou. To čo sme dostali do vienka a ako nás vychovali rodičia, je v nás silno uložené a ovplyvňuje to naše prežívanie a správanie. Dobrá správa je, že keďže sú naše postoje k problémom a spôsoby reagovania na záťaž vo veľkej miere „vypestované“ výchovou, je možné cielene sa zbavovať tých, ktoré nám škodia a nahrádzať ich takými, ktoré sú naopak prospešné. Aby ste sa mohli zbaviť nevhodných postojov k chorobe a liečbe, v prvom rade je potrebné:

1. Vedieť ich identifikovať. Nezakrývajte si oči pred tým, čo vám počas choroby robí ťažkosti. Uvedomenie je prvý krok k tomu, aby ste s problémom mohli niečo urobiť.

2. Vedieť rozlíšiť pôvod ťažkostí. Napríklad zmeny nálad počas liečby môžu byť reakciou tela na liečbu, ale môžu súvisieť s aj s neschopnosťou spracovať samotný fakt ochorenia. Ak sa odhalí pôvod ťažkostí, môže sa určiť najvhodnejšia terapia pre zvládnutie daného problému.

3. Vedieť zhodnotiť, čo je vo vašich silách zvládnuť a čo nie. Môžete trpieť psychickými ťažkosťami, ktoré súvisia s liečbou, ktorú užívate – vtedy k ich zvládnutiu potrebujete pomoc onkológa, prípadne psychofarmakologickú liečbu. Nezriedka sa môžu vyskytnúť aj také problémy, pri riešení ktorých je potrebná pomoc psychológa či psychiatra. Sú však problémy, na zvládnutie ktorých pomáha systematická práca na sebe samom.

Podporovať seba samého počas liečby znamená:

 • Venovať pozornosť svojim pocitom a nebagatelizovať ich. Len ak si ich uvedomíte a pomenujete svoje ťažkosti, môžete ich začať riešiť.
 • Rešpektovať svoju osobnosť a hranice. Váš postoj k chorobe odráža váš postoj k životu vo všeobecnosti. Každý z nás máme svoj vlastný spôsob vyrovnávania sa so záťažovými situáciami, každému funguje niečo iné: niekomu pomáha pozitívne myslenie, inému bojový duch a ďalšiemu stoické nesenie údelu.
 • Nechcieť od seba priveľa. Vaše telo podstupuje obrovskú záťaž a choroba prináša do vášho života množstvo zmien, s ktorými sa potrebujete vyrovnať. Chcieť práve v tomto období robiť na sebe radikálne zmeny by predstavovalo ďalšiu záťaž a možno to ani nie je nevyhnutné: snažte sa najskôr využiť to čo vám v živote fungovalo doposiaľ. Ak ste napríklad introvert a pomáha vám počúvanie hudby, písanie denníka či prechádzka v lese, určite v tom pokračujte a nedajte sa zmiasť odporúčaniami, že máte navštevovať stretnutia pacientov alebo o svojej chorobe a pocitoch hovoriť. Hľadajte, skúmajte a vyberte si to, čo vám sedí najlepšie.
 • Riešiť každodenné problémy, ktoré vám spôsobujú stres. Ak sa nahromadia, zaťaží vás to podstatne viac.
 • Každý deň urobiť niečo malé pre seba a pokiaľ vám na to postačia sily, tak aj niečo, čím potešíte niekoho blízkeho.
 • Filtrovať dobre mienené rady priateľov či rodiny o tom, čo musíte a čo naopak nesmiete. Dôverujte svojim pocitom, hľadajte svoj vlastný spôsob, ako situáciu zvládnuť. Ak však máte z minulosti máte skúsenosť, že ste v záťažových situáciách reagovali tak, že vám to neprospievalo, prípadne ak viete, že vaša psychika je oslabená psychickými ťažkosťami a symptómami z minulosti, vyhľadajte odbornú pomoc.
 • Nezabúdajte na telesnú aktivitu – samozrejme, primerane vášmu veku a zdravotnému stavu. Prechádzka napríklad vyčistí hlavu, okysličí mozog a rozhýbe vaše telo. Nie je dôležitá ani tak jej dĺžka, ako pravidelnosť.
 • Naučte sa správne dýchať. Ak dýchate plytko a nepravidelne, vaše telo je v napätí, čo môže vyvolávať bolesti hlavy, stuhnutosť, bolesti chrbtice, únavu a ďalšie symptómy. Vždy, keď pocítite napätie v tele, snažte sa dýchať pokojnejšie a hlbšie.

Čo vám prinesie práca so sebou samým:

 • Pomôže vám stabilizovať vašu psychiku.
 • Pomôže vám lepšie zvládať liečbu.
 • Budete mať väčší pocit kontroly nad svojim prežívaním.
 • Nebudete sa cítiť ako pasívny objekt liečby, ale budete sa spolupodieľať na tom, aby ste sa z choroby dostali.

Toto všetko môže pozitívne vplývať na kvalitu vášho života

Na našom portáli vám budeme prinášať rôzne techniky a cvičenia, ktoré vám môžu pomôcť zvládať liečbu a život s ochorením. Vyskúšajte ich a začnite systematicky pracovať s tými, ktoré vám „sadnú“ najlepšie. Držte sa pritom múdrosti, že „menej je niekedy viac“. Teda nerobte všetko naraz a nechcite hneď výsledky. Väčšina týchto metód je nácvikových, preto je pri nich dôležitá postupnosť a pravidelnosť. Výsledky budú prichádzať postupne.

!!! Tieto aktivity nemajú byť v žiadnom prípade náhradou klasickej liečby, ale pridanou hodnotou k nej. To čo pre svoje vyzdravenie môžete urobiť vy sami je snažiť sa čo najlepšie zvládať liečbu a udržať maximálnu možnú kvalitu života s chorobou. A v tomto vás chceme podporiť. Ak by ste pre seba niečo urobiť chceli, ale neviete v sebe na to nájsť energiu, vyhľadajte pomoc psychológa.

Čokoľvek, čo počas choroby pre seba urobíte, sa ráta. A ráta sa aj každý pokus. Nechajte sa inšpirovať všetkým, ale nenechajte sa deptať tým, ak nezapadáte svojim prežívaním ochorenia či postojmi do toho, čo tá alebo iná kniha považuje za nevyhnutné pre vyliečenie. Dôležité je aby ste sa počas liečby nezvyšovali mieru stresu ktorej ste vystavení a robili to v čom sa cítite najlepšie, nie aby ste napĺňali nejaký „ideál“ pacienta vyrovnávajúceho sa s rakovinou. Akceptácia, prijatie seba samého aj so svojimi slabosťami, úcta a láska k sebe, sú dôležité atribúty k tomu aby ste mohli žiť v harmónii so sebou samým. Nezabúdajte na ne.

Viac nájdete na stránkach http://www.onkopacient.sk/?id=48

Zdroj: www.onkopacient.sk

© 2014 EBMT .SK