Feb 202017
 

Darujte nám 2 %

Milí priatelia a podporovatelia Slovenského klubu pacientov po transplantácii krvotvorných buniek, blíži sa obdobie, kedy môžete znovu darovať svoje 2% zo zaplatených daní. Budeme vďační, ak sa tak rozhodnete urobiť v prospech nášho Klubu pacientov. Nižšie nájdete potrebné informácie a tlačivá.

V mene transplantovaných pacientov ďakujeme za Vašu podporu!

Údaje potrebné na poukázanie 2 % nášmu Klubu pacientov po TKB:

Obchodné meno/názov: Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42073073    (Naše združenie nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu)

Adresa/sídlo: Gaštanová 3080/16, 01007 Žilina

 

Postup krokov pre ZAMESTNANCOV:

  1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  1. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  1. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať si:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech nášho združenia poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
  1. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia (naše údaje sú vo vyhlásení predvyplnené).
  1. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov nášmu združeniu (meno a adresa…nie však poukázaná suma) – novinka od roku 2016Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane nášmu združeniu poskytne Daňový úrad v roku 2018.
  1. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  1. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Ďakujeme!

 

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samy podávajú DP:

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho Klubu pacientov. Poukázať môžete aj menej ako 2%, ale suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €.

2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o podaní daňového priznania). Údaje nášho združenia sú v tlačivách už predvyplnené.

3.V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…nie však poukázaná suma) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne v roku 2018.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme!

 

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY:

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak ste v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane.

b) Ak ste v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

2. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov nášmu združeniu (názov, sídlo, právna forma…nie však poukázaná suma) – novinka od roku 2016. Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku IV. časti daňového priznania. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne v roku 2018.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Tlačivo Daňové priznanie pre právnické osoby je predvyplnené údajmi nášho Klubu pacientov.

Ďakujeme!

 

 

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane.

Fyzické osoby vpisujú informácie o poukázaní 2% (3%) nášmu združeniu priamo do daňového priznania, ktoré po vyplnení posielajú na svoj daňový úrad. Žiadne ďalšie tlačivo vypĺňať nemusia.

Právnické osoby vpisujú informácie o poukázaní 1% (2%) nášmu združeniu do daňového priznania, ktoré po vyplnení posielajú na svoj daňový úrad. Žiadne ďalšie tlačivo vypĺňať nemusia.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

Naše združenie nemá SID, kolónku na SID teda nechávame prázdnu.

 Leave a Reply

(required)

(required)

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Musíte používať tieto HTML tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2014 EBMT .SK