Aktuálne tlačivá na poukázanie 2% alebo 3% za rok 2013 pre EBMT.SK

 

Tlačivá pre fyzické osoby:
Vyhlásenie 2% EBMT.SK
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Daňové priznanie FO typ A
Daňové priznanie FO typ B

Tlačivo pre právnické osoby:

Daňové priznanie PO, súčasťou ktorého je príloha k daňovému priznaniu

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa EBMT.SK, o.z. uchádza aj tento rok o poukázanie Vašich 2% z dane z príjmov. Údaje na poukázanie 2%:

Obchodné meno (názov): Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42073073
Sídlo: Gaštanová 3080/16, 010 07 Žilina

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2013 odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce môžu poukázať až 3 % dane. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci je potrebné doložiť k Vášmu Vyhláseniu o poukázaní (ak ste zamestnanec a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň) alebo k Vášmu daňovému priznaniu (ak si daňové priznanie podávate sami).

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC! Veľmi si ju ceníme!

Nemôžeme Vám osobne poďakovať, nakoľko zo zákona nie je možné, aby daňové úrady zverejňovali darcov 2%, preto budeme radi, ak nám napíšete krátku správu na info(zavináč)ebmt.sk v prípade, že ste sa rozhodli venovať nám svoje 2%. Radi s Vami ostaneme v kontakte a dáme Vám vedieť, čo máme nové a čo sa u nás deje aj vďaka Vašim 2%.

Postup pre:

 1. zamestnancov (fyzické osoby)
 2. fyzické osoby, ktoré sami podávajú daňové priznanie
 3. právnické osoby

1.) Postup na poukázanie 2% (3%) v roku 2014 pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

Tlačivá pre fyzické osoby :
Vyhlásenie o poukázaní pre zamestnancov
Potvrdenie_o_zaplatení_dane_z_príjmov

 1. Do 15. februára 2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať (ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom alebo ak ste v roku 2013 odpracovali ako dobrovoľník menej ako 40 hodín). Táto suma však musí byť minimálne 3.00

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie.

 1. Pozorne si prečítajte a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní pre zamestnancov.
 2. Údaje EBMT.SK, o.z. napíšte do Vyhlásenia o poukázaní pre zamestnancov spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať. Naše údaje, ktoré budete pri vypĺňaní Vyhlásenia o poukázaní pre zamestnancov potrebovať  (ak si tlačivo Vyhlásenia stiahnete z našej web stránky, nájdete tam údaje už vyplnené):

Obchodné meno (názov): Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42073073
Sídlo: Gaštanová 3080/16, 010 07 Žilina

 1. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní pre zamestnancov spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2014 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu o poukázaní pre zamestnancov a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o dobrovoľníckej práci.

 1. Od splnenia podmienok majú daňové úrady 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech EBMT.SK.

2.) Postup na poukázanie 2% (3%) v roku 2014 pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2013:

Tlačivá pre fyzické osoby :
Daňové priznanie FO typ A
Daňové priznanie FO typ B

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie.
 2. V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. V Daňovom priznaní typu A ich nájdete v Oddieli VIII. V Daňovom priznaní typu B ich nájdete v Oddieli XIII. Údaje, ktoré potrebujete do týchto koloniek uviesť sú:

Obchodné meno (názov): Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42073073
Sídlo: Gaštanová 3080/16, 010 07 Žilina

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

3.) Postup na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2014:

Tlačivo pre právnické osoby:
Daňové priznanie PO, súčasťou ktorého je príloha k daňovému priznaniu

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 eur.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 eur na jedného prijímateľa.
 3. V Daňovom priznaní pre právnické osoby v časti IV (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby) sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového úradu uviesť (ak si tlačivo Daňového priznania stiahnete z našej web stránky, nájdete tam vyššie uvedené údaje už vyplnené):

Obchodné meno (názov): Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42073073
Sídlo: Gaštanová 3080/16, 010 07 Žilina

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu, ktorá je uvedená na poslednej strane DP pod názvom “Príloha k IV. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch.” Uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V bode 4, v časti IV vášho daňového priznania uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Poznámky:

 • Do kolónky ROK sa píše 2013
 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa adresy Vášho trvalého bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
 • EBMT.SK, o.z. nemá SID, preto môžete kolónky na SID nechať prázdne.

Právnické osoby na poukázanie 2% z dane nepodávajú okrem daňového priznania žiadne iné tlačivo, t.j. ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávajú.

© 2014 EBMT .SK