Stretnutie pacientov EBMT.SK vo Vysokých Tatrách

 

Fotografie a videá z akcie:

Kliknutím na ho zväčšíte a spustíte prezentáciu

Videá:

Kliknutím sem stiahnuť Video1 – EBMT.SK1.MOV (73,282 Mb)

Kliknutím sem stiahnuť Video2 – EBMT.SK2.MOV (31,856 Mb)

Kliknutím sem stiahnuť Video3 – EBMT.SK3.MOV (82,400 Mb)

________________________________________________

V dňoch 23.- 25. 9. 2011 sa v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách uskutočnil nultý ročník stretnutia pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a ich blízkych EBMT.SK.

Cieľom stretnutia bolo utužiť spoluprácu, vytvoriť priestor a čas na osobné podelenie sa so skúsenosťami a tiež na oddych. Stretnutie bolo vyplnené spoločným formálnym i neformálnym spoločenským, turistickým a relaxačným programom.

Pacienti s diagnózou leukémie a nádorových i nenádorových ochorení krvotvorby, ktorých práve transplantácia kostnej drene a krvotvorných buniek (TKB) naplno vrátila do života, sú silnými osobnosťami – práve preto sa stretli v Tatrách, ktoré sú pre mnohých symbolom prekonávania hraníc, keď treba ísť hore, dokázať viac, zdolať vrchol – rovnako transplantácia je pre chorého výstupom na vrchol svojich síl a možností, kedy človek musí prekonať hranice, premôcť seba, a tak poraziť chorobu. Na spoločnom stretnutí sa navzájom povzbudili, vymenili si skúsenosti s liečbou a s rekonvalescenciou, podelili sa o veselé i ťažšie zážitky a zapojili sa do tvorby brožúrky pre nových a budúcich spolupacientov, ktorej každý adresuje vlastnú skúsenosť s ochorením a náročnou transplantačnou liečbou, ako aj sériu povzbudení v boji s toxickými komplikáciami. Veríme, že príklad a rady tých, ktorí sa po TKB vrátili do „normálneho“ života, dokážu dodať energiu aj tým, ktorí majú ťažkosti.

Zhromaždení pozdravným telegramom vyjadrili vďaku a úctu svojim lekárom a zhodli sa, že myšlienku a pôsobenie pacientskeho klubu je potrebné rozšíriť aj na mimobratislavské transplantačné centrá.

Radi by sme týmto nultým ročníkom spoločne stráveného víkendu začali tradíciu, ktorá bude mať hlboký symbolický význam a bude podporou transplantovaným pacientom a ich blízkym.

Napísali o nás:

http://www.poprad24.sk/clanky?extend.112725_Vo-vysokych-Tatrach-sa-stretli-pacienti-po-transplantacii-krvotvornych-buniek-.125

http://www.lavicovenoviny.sk/10-7994/VYSOKE-TATRY:-Stretli-sa-pacienti-po-transplantacii-krvotvornych-buniek.xml

http://www.piestanskydennik.sk/sita-detail/?tx_kiossita_pi1[detail]=44665

© 2014 EBMT .SK