5th EBMT Patient & Family Day

 

Na začiatku apríla, 2.4.2011, sa stretli pacienti, ich blízky, lekári a ďalší odborníci na 5.ročníku EBMT Patient&Family Day – dňa pre pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a kostnej drene a ich blízkych, ktorý je už tradične súčasťou konferencie EBMT, ktorá sa tentokrát konala v Paríži.

Po slávnostnom privítaní hostí prezidentom EBMT prof. Madrigalom a zakladateľkou Patient&Family Day pani Waldmann, ktorí predstavili EBMT a myšlienku Patient&Family Day, začali jednotlivé bloky prednášok, v ktorých sa hostia venovali vývoju a budúcnosti v oblasti transplantácií krvotvorných buniek a kostnej drene; osobným skúsenostiam pacientov a darcov; možnostiam pomoci pre pacientov a ich rodiny v náročnom období liečby. V programe sa predstavili viaceré zahraničné organizácie, ktoré pracujú pre chorých a transplantovaných pacientov. Do diskusie sa zapájali sociálni pracovníci, psychológovia, lekári a samotní pacienti a ich blízki, vyzdvihli sa benefity interdisciplinárneho tímu, ktorý spolupracuje a podieľa sa na liečbe, hovorilo sa o vplyve stresu na zdravie a o možnostiach, ktoré v sebe ukrývajú ľudské gény. Na workshopoch sa diskutovalo o manažmente akútnej leukémie, myelodysplastických porúch, myelómu, lymfómov, hemoglobinopatiách a pediatrickej transplantačnej problematike. Na záver boli hostia pozvaní na nasledujúci Patient&Family Day, ktorý sa spolu s EBMT kongresom uskutoční na konci marca 2012 v Ženeve.

Ďakujeme, už teraz sa tešíme na nové informácie.

http://www.congrex.ch/ebmt2011/

© 2014 EBMT .SK