O nás

 

Občianske združenie Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK je združením pacientov po transplantácii krvotvorných buniek, ich rodinných príslušníkov, priateľov a blízkych.

Je to fórum ochotných ľudí byť nápomocnými: odborne, sociálne, psychologicky, ľudsky – tak sebe navzájom ako aj svojim novým a budúcim členom, spolupacientom, ktorých život bol ovplyvnený transplantáciou krvotvorných buniek.

Členovia Správej rady:
Bc. Andrej Benikovský
MUDr. Eva Bojtárová, PhD.
PharmDr. Lucia Čontofalská
Mgr. Miroslava Harišová
PhDr. Monika Kováčová
PhDr. Silvia Mikušová
Mgr. Zuzana Matušková
Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD. DiS.
MUDr. Ladislav Sopko, MPH, PhD.

Štatutárny zástupca združenia:
Mgr.Miroslava Harišová – predseda EBMT.SK
PhDr. Silvia Mikušová – podpredseda EBMT.SK

Zakladajúci členovia združenia Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK:
Mgr. Miroslava Harišová – zástupca pacientov po transplantácii
PhDr. Silvia Mikušová – zástupca pacientov po transplantácii
Mgr. Ivana Chudová – zástupca pacientov po transplantácii
Bc. Ján Tuleja – zástupca pacientov po transplantácii
Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD. DiS. – zástupca pacientov po transplantácii
Doc. Martin Mistrík, PhD. – hlavný odborník SR pre hematológiu a prednosta KHaT LFUK,SZÚ a FNsP Bratislava
MUDr. Eva Demečková – primárka oddelenia klinickej hematológie KHaT LFUK,SZÚ a FNsP Bratislava
Doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD. – zástupca Klubu pacientov Slovenskej myelómovej spoločnosti
MUDr. Vladimír Koza – zástupca EBMT Outreach Committee, primár oddelenia hematoonkológie FN Plzeň

Prevádzka internetovej stránky:
Daniel Furka
Samuel Furka
Matej Ondrášik

|Odkiaľ sú naši členovia?…..Kliknutím sem zobrazíte na mape…|

Naše logo…

EBMT.SK – Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek požíva ako skratku názov EBMT – čo je názov organizácie The European Group for Blood and Marrow Transplantation – skupiny, ktorá na medzinárodnej úrovni zastrešuje a združuje transplantačné centrá Európy a udáva akýsi štandard v diagnostických a liečebných postupoch a SK znamená, že sme Slovenský Klub pacientov.

Logo EBMT.SK – dve ruky, dlane, ktoré sa dotýkajú a navzájom si niečo dávajú – tak ako ruka DARCU kostnej drene/krvotvorných buniek podáva pomocnú ruku PRÍJEMCOVI, pacientovi, ktorý môže žiť z a vďaka jeho daru.. Obe dlane rovnako, akoby niečo ukrývali a chránili – vzácny dar života, ktorý sme všetci dostali a chceme si ho strážiť a chrániť ako naozaj najcennejší dar.

Celý symbol napokon vyzerá ako kvapka – kvapka krvi/kostnej drene či krvotvorných buniek, ktoré nám pomaly po kvapkách vrátili život.

Farba je odvodená od tulipánu, ktorý máme na stránkach, a ktorý bol pre nás takým prvým symbolom radosti a života, ktoré prichádzajú po smútku a náročnom období zimy choroby (podľa slov pacientky, ktorá bola transplantovaná na jar).

Po anglicky Slovak EBMT Patient and Family Group.

Sme prvým pacientskym klubom EBMT a sme ním preto, že chceme pracovať pre pacientov po TKB podľa najnovších odporúčaní EBMT a chceme sa zapájať do aktivít EBMT pod metodickým vedením EBMT Outreach Committee, ktorej členom bol aj pán primár Koza, ktorý bol zakladajúcim členom združenia a zároveň aj členom Správnej rady EBMT.SK.

 

© 2014 EBMT .SK