Kontakt

 

Občianske združenie SLOVENSKÝ KLUB PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCII KRVOTVORNÝCH BUNIEK – EBMT.SK


Sídlo: Gaštanová 3080/16 010 07 Žilina

www.ebmt.sk
info(zavináč)ebmt.sk
info linka: 0904 630 870

IČO: 42073073
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 4011203856/7500

BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK83 7500 0000 0040 1120 3856

Občianske združenie je registrované Ministerstvom vnútra SR číslo spisu: VVS/1-900/90-35540, dňa 7. 4. 2010.

Kontaktná osoba:
Miroslava Harišová tel.: +421 904 630 870
e-mail:miroslava.harisova(zavináč)gmail.com

© 2014 EBMT .SK