Dec 012013
 

Valné zhromaždenie a zároveň pracovné stretnutie EBMT.SK

sa uskutočnilo 14.12.2013 v knižnici KHaT na Antolskej 11 v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom pacienti po transplantácii krvotvorných buniek a ich príbuzní spolu so zástupcami Kliniky hematológie a transfuziológie UNB sv.Cyrila a Metoda. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére. Na úvod nás doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD. povzbudil a pripomenul nám v ôsmych bodoch, čo robiť pre svoje zdravie v období po liečbe. Potom nám doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD. predstavil aktivity Klubu pacientov SMyS, ktoré sú pre nás v mnohom inšpirujúce a Mgr. Miroslava Harišová za Správnu radu zhrnula, čo sa Klubu pacientov EBMT.SK v roku 2013 podarilo. Združenie pracovalo najmä na projektoch sprevádzania pacientov počas liečby, vďaka podpore Ligy proti rakovine zorganizovalo 6-dňový rekondičný pobyt pre pacientov po transplantácii a ich blízkych v Bardejovských kúpeľoch, prevádzkovalo infolinku, na ktorej je možné získať základné údaje o TKB a sociálnej pomoci. Niektorí členovia sa zúčastnili na EBMT konferencii Patient and Family Day v Londýne, na Konferencii pacientskych organizácií v Piešťanoch. Sme hrdí na účasť ThDr. Juraja Sedláčka, PhD. s jeho príspevkom na konferencii Japanese Society of Medical Oncology v japonskom Sendai.

Stretnutie pokračovalo diskusiou o možnostiach spolupráce v ďalšom roku, o plánoch a predstavách fungovania združenia, rozšírení klubových aktivít aj na transplantačné centrá na strednom a východnom Slovensku. Pani doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD. nás inšpirovala radami na podporu zdravia napr. vhodnými potravinovými (bylinkovými) doplnkami či správnej technike dýchania.  Mnohí zúčastnení členovia mali trefné nápady a pripomienky – ďakujeme za ne ;-).

Pred záverom stretnutia bola zvolená nová Správna rada, ktorá bude  viesť združenie do roku 2016, v zložení: Erszébet Benedek, MD. – zástupkyňa EBMT Outreach Committee, MUDr. Eva Bojtárová, PhD. – vedúci lekár KHaT UNB sv.Cyrila a Metoda, Mgr. Miroslava Harišová – pacientka po transplantácii, PhDr. Monika Kováčová – transplantačná koordinátorka KHaT UNB sv.Cyrila a Metoda, Ing. Marcela Martinkovičová – pacientka po transplantácii, PhDr. Silvia Mikušová – rod.príslušník pacienta po transplantácii, Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD. – primár KHaT UNB sv.Cyrila a Metoda, ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS. – pacient po transplantácii, Bc. Miloš Števula – pacient po transplantácii.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli za ich prítomnosť, nápady a ochotu spolupracovať pre dobro transplantovaných pacientov a  ich blízkych!

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzavretý.

© 2014 EBMT .SK